Лекції з курсу “Чисельні методи та високопродуктивні обчислення”

Лекція 1

Вступ. Аналітичні і обчислювальні методи чисельних методів

Переглянути

Лекція 2

Рішення прикладних задач обчислювальними методами. Типи похибок.
Переглянути

Лекція 3

Наближення функції. Інтерполяція і апроксимація.

Переглянути

Лекція 4

Проблеми оптимізації. Алгоритми и методи оптимізації.

Переглянути

Лекція 5

Суміжність, зв'язність, області і кордони. Міри відстані

Переглянути

Лекція 6

Фільтрація зображень в частотній області


Переглянути

Стислий опис дисципліни

В даний час з проблемами продуктивності, вартості і складності обробки інформації стикаються великі корпорації і медичні центри. За даними світового рейтингу «Тор500» більше 60% суперкомп’ютерів у світі вже використовуються в інтересах економіки і фінансів, промисловості і нафтогазовій галузі, а не на традиційні військові і наукові завдання. Розробка ефективних методів підвищення продуктивності, масштабування і стійкості рішення задач обробки має велике теоретичне і практичне значення. У багатьох випадках ефективність цих методів заснована на використанні властивостей окремого класу задач на основі адекватної моделі системи. Вибір правильного обчислювального методу для рішення прикладної задачі дозволить реалізувати цю задачу з виконанням усіх обмежень та вимог.

Buy now