Лекції з курсу “КДМ”

Лекції 1-2

Основні поняття і позначення теорії множин. Алгебра множин.


Переглянути

Лекції 3-4

Булеві функції (основні поняття) та булева алгебра. Двоїсті та самодвоїсті булеві функції.

Переглянути

Лекція 5

Нормальні форми булевих функцій. Теорема про розкладання булевих функцій.

Переглянути

Лекція 6

Мінімізація булевих функцій. Метод мінімізуючих карт (діаграми Карно-Вейча).

Переглянути

Лекції 7-8

Висловлення. Алгебра висловлень. Дедуктивні висновки.

Переглянути

Лекції 9-10

Основні поняття теорії графів.


Переглянути

Лекція 11

Відстані.


Переглянути

Лекція 12

Дерева.


Переглянути

Лекція 13

Течії у мережах.


Переглянути

Лекція 14

Плоскі і планарні графи.


Переглянути

Лекція 15

Ейлерові і Гамільтонові ланцюги і цикли.


Переглянути

Лекції 16-18

Загальні визначення комбінаторики.


Переглянути
Buy now